środa, 5 marca 2014

Гимн Украины: перевод на русский


http://youtu.be/3K4EOWD22oI

Не пропала Украины ни слава, ни воля,
Вновь нам, братья молодые, улыбнется доля.
Сгинут наши вороженьки утренней росою.
Править сами будем, братья, мы своей страною.
За свободу — не жалея ни души, ни тела, —
Встанет гордо перед миром род казацкий смелый.

Встанем, братья, все за волю — от Сяна до Дона,
Никому не покоримся в нашем общем доме.
Днепр-старик еще взликует вместе с Черным морем,
Счастье нашей Украины здесь доспеет вскоре.
За свободу — не жалея ни души, ни тела, —
Встанет гордо перед миром род казацкий смелый.

Страсть и удаль, труд усердный вложим в наше дело,
Чтобы наша Украина в полный голос пела.
Разлетится за Карпаты, по степям пройдется
Наша песня, наша слава в мире разольется.
За свободу — не жалея ни души, ни тела, —
Встанет гордо перед миром род казацкий смелый.

http://www.echo.msk.ru/blog/echomsk/1272338-echo/

wtorek, 4 marca 2014

Rosyjska Cerkiew Prawosławna wobec inwazji wojskowej...

http://lamelka222.salon24.pl/571419,rosyjska-cerkiew-prawoslawna-wobec-inwazji-wojskowej#2.03 18:39 Odsłon: 1160 (w tym z lubczasopism 35) 51 Komentuj

Rosyjska Cerkiew Prawosławna wobec inwazji wojskowej...Czekając ciągle na materiał wywiadu o kościołach i wyznaniach religijnych na Ukrainie, postanowiłam jednak dzisiaj puścić tekst o ostatnich oświadczeniach Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej wobec dokonującej się właśnie rosyjskiej inwazji wojskowej na Ukrainę. Decyzje te bowiem mają zasadnicze znaczenie dla wiernych Ukraińskiej Cerkwi Prawosławnej związanej z patriarchatem w Moskwie i wpisują się jednoznacznie w obecny klimat ukraińsko-rosyjskich stosunków politycznych.
Nie będę tu bliżej przedstawiała złożonej sytuacji, w jakiej znajduje się od lata 2013 Ukraińska Cerkiew Prawosławna, w której od dłuższego czasu przejawiają się tendencje do uzyskania niezależności od Moskwy, a które 24 lutego 2014 zostały wstrzymane mianowaniem metropolity Onufrego na kijowski stolec metropolitalny. Sądzę, że w wywiadzie zostanie to szerzej i kompetentnie omówione. Pokażę jedynie podstawowe teksty, które oddają złożoność dzisiejszych relacji cerkiewnych ukraińsko-rosyjskich widzianych przez pryzmat dylematów wierności: kościołowi i jego hierarchom oraz interesom narodowym.
Podstawowym źródłem niepokoju wśród ukraińskich wyznawców prawosławia jest oczywiście wczorajszy wniosek Putina dotyczący wojskowej interwencji na Ukrainie i decyzja Rady Federacji Rosyjskiej wniosek ten przyjmująca.
Brak szybkiej reakcji w tej sprawie ze strony patriarchatu moskiewskiego Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej zmobilizował Ukraińską Cerkiew Prawosławną do wysłania monitów do Moskwy z prośbą o publiczne zajęcie stanowiska przez Cyryla I.
Ukraińska Cerkiew Prawosławna przedstawiła w nich swoje głębokie zaniepokojenie i obawy przed krwawymi konsekwencjami podjętych decyzji politycznych przez władze FR.


Metropolita Czernowicki i Bukowiński Onufry, obecnie p.o. metropolity kijowskiego, zwrócił się do patriarchy Cyryla I z wnioskiem (prośbą) o podjęcie wszelkich działań mających na celu zapobieżenie rozlewowi krwi i pogłębieniu obecnego kryzysu na Ukrainie, który UCP uznaje za najpoważniejszy w jej całej historii. Za główny cel tych działań metropolita Onufry uznał zachowanie integralności i całości terytorialnej państwa ukraińskiego oraz uniknięcie bratobójczej wojny między Ukraińcami i Rosjanami.
http://news.church.ua/2014/03/01/misceblyustitel-kijivskoji-mitropolichoji-kafedri-nadislav-list-svyatishomu-patriarxu-kirilu/

Rzecznik prasowy UCP G. Kowalenko już bardziej zdecydowanie oświadczył, że rosyjskie władze, decydując się na interwencję w Ukrainie, popełniają od razu grzech złamania trzech przykazań dekalogu:
- "nie kłam i nie dawaj fałszywego świadectwa na brata swojego" - a kłamstwem jest cała rosyjska narracja o dzisiejszej Ukrainie, podobnie jak kłamliwe było przemówienie Janukowycza z Rostowa nad Donem
- nie pożądaj domu brata swego" - bo tym będzie wprowadzenie wojsk rosyjskich w granice Ukrainy
- "nie zabijaj!" - przeleje się krew niewinnych w razie interwencji.
G. Kowalenko z goryczą stwierdza, że nie ukazało się dotąd żadne oświadczenie Patriarchatu Moskiewskiego w sprawie wniosku Putina i istnieje obawa, że Cyryl I poprze agresję Rosji.
Dodał z naciskiem, że całe duchowieństwo UCP podległe Moskiewskiemu Patriarchatowi jest grupą obywateli ukraińskich, "dlatego proszę byście wyrazili swój głos w sprawie obowiązku chronienia i obrony całości terytorialnej państwa ukraińskiego" czytamy w jego oświadczeniu.
http://lenta.ru/news/2014/03/02/bulletinabible/
Dzisiaj po południu ukazało się  oświadczenie patriarchy Cyryla I  w odpowiedzi na prośby płynące z Kijowa.

Zapewniając, że wydarzenia zachodzące na Ukrainie obserwuje z trwogą i bólem... oraz że ma świadomość zagrożeń całości terytorialnej państwa ukraińskiego, Cyryl I stwierdza że podstawowym obowiązkiem cerkwi jest przede wszystkim obrona tej ludności, której życie jest zagrożone i która wymaga ochrony.
"To w rękach osób sprawujących dzisiaj władzę leży możliwość zapobieżenia przelewowi krwi na drogiej mojemu sercu ziemi Ukrainy.
Krew naszych braci przelana w Kijowie i w innych miastach Ukrainy, to płód nienawiści, którą uczestnicy rozruchów w różnych stronach wzbudzili w sercach spokojnych ludzi. Niech Bóg powstrzyma każdą rękę podniesioną z zamiarem spowodowania bólu i cierpienia, i błogosławi tych, którzy opowiadają się za pokojem."
http://www.patriarchia.ru/db/text/3588256.html

Odgłosy rosyjskich mediów, komentujących oświadczenie Cyryla I, są jednoznaczne. Interpretowane jest ono jako udzielenie zdecydowanego poparcia przez Patriarchat Moskiewski Putinowi i całej tej idei wejścia rzekomo "pokojowej misji wojsk rosyjskich na Ukrainę w imię prawa do zamieszkiwania przez jeden naród w jednym państwie"...

W tym też kontekście nadzieja wyrażona przez Cyryla I, że
"Будем надеяться на то, что миссия российских воинов по защите свободы и самобытности этих людей и самой их жизни не встретит ожесточенного сопротивления, которое приведет к крупномасштабным столкновениям"
[trzeba mieć nadzieję, iż misja wojsk rosyjskich w obronie wolności i samodzielności tych ludzi oraz w obronie ich życia, nie wywoła zaciekłego oporu, który doprowadzi do przelewu krwi] http://www.echo.msk.ru/blog/echomsk/1270096-echo/#

- jest oczywistym szczytem hipokryzji ze strony zwierzchnictwa Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej.
Ale nie tylko.
Jest też dobitnym przykładem "prawidłowej", tj. przewidywalnej reakcji dawnego KGB-isty, którym jest Cyryl I.
I też nie tylko.
Jest zdradą główną wobec wszystkich członków kościoła prawosławnego na Ukrainie podległego patriarchatowi moskiewskiemu.Poprzednie notki z cyklu ukraińskiego:


Komentarze do notki komentuj komentuj
 • @Autor

  Ceryl I,,trzeba mieć nadzieję, iż misja wojsk rosyjskich w obronie wolności i samodzielności tych ludzi oraz w obronie ich życia, nie wywoła zaciekłego oporu, który doprowadzi do przelewu krwi"
  Rzecznik Patriarchatu moskiewskiego Wsiewołod Czaplin,, To misja pokojowa"

  Prosty wniosek : Władimir Putin wczoraj dostał od wyższej izby rosyjskiego parlamentu zgodę na wysłanie wojsk na Ukrainę.Dzisiaj błogosławieństwo Cerkwi.
  pozdrawiam
  SHERLOCK HOLMES2.03 19:10
  3149
 • @SHERLOCK HOLMES

  W. Czaplin to główny celebryta i propagandysta czekistów cerkiewnych :)

  Czyli: nic nowego - cerkiew zawsze była w symbiozie z tronem Romanowów i przez ostatnie prawie 100 lat - z bolszewicka partią.

  Pozdrawiam
  AMELKA2222.03 19:24
  20313198
 • Onufry, p.o. metropolity kijowskiego, ...

  Jeśli dobrze zrozumiałam istotę konfliktu w Ukraińskiej Cerkwi Prawosławnej, zakończonej 24 lutego br. odsunięciem metropolity Wladymira i mianowaniem (tymczasowo) Onufrego na jego miejsce, to sytuacja w UCP jest dość złożona:

  - Wladymir był zawsze rzecznikiem przekształcenia UCP w kościół autokefaliczny, a więc niezależny od Patriarchatu Moskiewskiego; musiał ustąpić rzekomo ze względu na stan zdrowia i kłopoty sercowe; tak czy inaczej - wraz z jego odejściem osłabieniu mogła ulec dotychczasowa presja na Moskwę na rzecz uzyskania pełnej samodzielności;

  - Onufry jest symbolem działań wręcz przeciwnych - każdą inicjatywę usamodzielnienia się terenowej administracji Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej od Patriarchatu Moskiewskiego niszczył skutecznie i wytrwale

  - mamy 1 marca i wniosek Putina + decyzję Rady Federacji i metropolita Onufry zmuszony jest ciśnieniem oddolnym (presja ze strony ukraińskiej hierarchii) nie dość że do złożenia monitu w sprawie stanowiska Cyryla I wobec rosyjskiej agresji wojskowej na Ukrainę, to jeszcze do wyraźnego podkreślenia w nim roli i znaczenia wartości podstawowej dla Ukraińców: sprawy nienaruszalności i integralności ich państwa. Znając Cyryla I i jego bezwzględne podporządkowanie oraz dyspozycyjność wobec b. pułkownika KGB Putina, mógł spodziewać się tylko jednej reakcji z jego strony - oczywiście poparcia "cara i wodza"

  - jasne, proputinowskie stanowisko moskiewskiego zwierzchnika UCP postawiło hierarchię ukraińską w dramatycznej sytuacji: zdradą narodową jest podporządkowanie się ukraińskiej cerkwi stanowisku Cyryla I. Aby móc wydostać się z tej pętli wykluczających się od dnia 1 marca trybów lojalności (narodowej i hierarchiczno-kościelnej), UCP powinna ogłosić własną autokefalię.
  Jednak na jej czele stoi teraz Onufry - żelazny przeciwnik pełnej niezależności UPC, wręcz symbol walki z autokefalią.
  Pytanie więc, co dalej z UCP?, staje na porządku dnia w Kijowie.
  AMELKA2222.03 19:58
  20313198
 • @AMELKA222

  Idąc za Czernyszewskim ("im gorzej, tym lepiej") - i zakładając, że Ukraina pozostanie niepodległa - kolejne ogniwo ruskiego (znaczy rosyjskiego) hegemonizmu "strzela sobie w stopę". To wygląda u nich jak domek z kart i może wywołać (jak z tym pistoletem w scenografii I-aktu) zarówno awanturę wojenną, jak i przewrót wewnętrzny (przed, w trakcie, lub po).
  Tak się zastanawiam, co nasi grilujący gotowi byliby zrobić, żeby nic się nie zmieniło, bo że Tusk uprawia pijar (wykorzystuję to w notce), to znaczy, że "właściciele" są spietrani.

  Serdecznie pozdrawiam!
  PROPATRIAN2.03 20:03
  1181323
 • @SOWINIEC

  Bardzo dziękuję!

  Od początku, kiedy przyglądam się sojuszowi współczesnego "tronu" z ołtarzem i ołtarza z armią w Rosji, wychodzi mi na to, że cały ten projekt gwałtownego podniesienia roli cerkwi był od 2000 r. pomyślany jako wprzęgnięcie RCP do polityki imperialnej Putina. I to wszechstronnie.

  Więcej o tym pisałam tutaj w 2011:

  http://lamelka222.salon24.pl/358582,sojusz-tronu-z-oltarzem-i-oltarza-z-armia-cerkiew-w-nowej-rosji

  Pozdrawiam
  AMELKA2222.03 20:07
  20313198
 • @PROPATRIAN :)

  "kolejne ogniwo ruskiego (znaczy rosyjskiego) hegemonizmu "strzela sobie w stopę"
  "domek z kart"

  Dokładnie tak!

  Przy silnych tendencjach do samodzielności w UCP - taka decyzja Cyryla I może być tylko wodą na młyn zwolenników secesji.
  Patriarchat Moskiewski ma sporo do stracenia na Ukrainie: nie tylko dobra materialne i ziemie... Głównie symbolikę Świętej Rusi Kijowskiej, historyczne serce Rosji.

  Wszystko to pokazuje, że Putin chyba nie wszystko do końca przemyślał decydując się na zniszczenie wolnej Ukrainy.
  Myśli kategoriami czekisty-ateisty, korzysta ze strategii i taktyki generałów i w jego koncepcjach cerkiew i religia - to jedynie sztafaż nawiązujący obrazowo do imperialnych czasów carskiej Rosji.
  Nie czuje i nie rozumie ducha wiary i istoty poczucia narodowego - w takim sensie, jak czują to np. dzisiejsi Ukraińcy.

  Taką samą mentalność ma pewnie ten drugi czekista - Cyryl, dla którego filozofia autentycznego łączenia wiary, kościoła i narodu (nasze: Bóg-Honor-Ojczyzna), to kompletna abstrakcja.

  Więc na Ukrainie - albo przeważy jednak to poczucie (świeże bardzo jeszcze) wspólnoty narodowej i przejawi się ostatecznie w zdolności do obrony całości państwa ukraińskiego, a w Ukraińskiej Cerkwi Prawosławnej - w ostatecznym oddzieleniu się od wrogiej Ukraińcom Moskwy, albo nic z tego projektu nie wyjdzie i Ukraina nadal będzie wegetować na łańcuchu Moskwy.

  Pozdrawiam :)
  AMELKA2222.03 20:29
  20313198
 • @AMELKA222

  Ktoś z Ukraińskiej Cerkwi Prawosławnej Patriarchatu Kijowskiego zwrócił się do kogoś z UCP Patriarchatu Moskiewskiego o rozważenie możliwości połączenia się w jedną Cerkiew Autokefakiczną.
  Gdzieś o tym czytałem. Chciałem teraz tę informację odnaleźć, ale nie udało się odnaleźć stron z tymi informacjami. Izdaję się, że było to kilka dni przed tym, zanim Onufry został metrpolitą.
  ZBIGWIE2.03 20:29
  1747771
 • @ZBIGWIE

  Moje informacje są fragmentaryczne i amatorskie bardzo, za co przepraszam
  Bardzo żałuję, że nie mam jeszcze wywiadu :( i całościowego oglądu sytuacji.
  Będę jeszcze przeglądała kilka obszerniejszych materiałów - może trafię na podany przez Ciebie ślad.

  Serdeczności!
  AMELKA2222.03 20:36
  20313198
 • @Autor

  Obecnej ekipy Kościoła Prawosławnego w Rosji, czy na Ukrainie za bardzo się nie wypowiem, ale już o jego poprzedniku patriarsze Moskwy Aleksieju to i owszem. Wiadomo przecież że był generałem KGB i szpiegował innych popów. Nasz biskup Sawa jednak trochę lepszy bo stopnia generała dochrapał się już w wolnej Polsce, ale przedtem nieco SB gdzie trzeba i nie trzeba to i podonosił. Także ogólnie popi bardziej niż kler katolicki byli podatni na agenturę. Nie zdziwiłbym się za bardzo gdyby Cyryl czy Onufry pełnili wcześniej funkcje TW. W Rosji tak to już jest - kościół z władzą, a jak władza poprosi to się donosi.
  RUSKI BIMBER2.03 20:37
  032
 • Autorka

  Chyba w Rosji Cerkiew jest zależna od władcy już od czasów cara? A w czasie komunizmu te stosunki znacznie się zacieśniły i nie należałoby oczekiwać sprzeciwu wobec Putina. A humanitaryzm to w tamtym klimacie na większą skalę nie istnieje.
  LAPACZ MUCH2.03 20:38
  2575
 • @RUSKI BIMBER

  Władimir Michajłowicz Gundiajew, czyli obecny Cyryl I, to oczywisty agent KGB :)
  Ksywka "Michajłow"

  Jak jest z Onufrym - nie wiem.
  AMELKA2222.03 20:48
  20313198
 • @AMELKA222

  Oczywiście.
  :)
  SOWINIEC2.03 20:50
  1825152986
 • @LAPACZ MUCH

  Tak, w okresie caratu symbioza cerkwi i tronu była ścisła: koronowany car był jednocześnie zwierzchnikiem cerkwi prawosławnej
  http://lamelka222.salon24.pl/415032,bajka-o-rosyjskiej-krolewnie#

  Po 1917 cerkiew była niszczona ogniem i żelazem, cerkwie zamieniane na stodoły i magazyny, duchowieństwo ginęło jak inni "wrogowie ludu". To, co z kościoła prawosławnego zostało, w całości podporządkowane było bolszewikom. Pewne możliwości oddechu cerkiew złapała po II wojnie, ale również pod pełną kontrolą.
  Od końca lat 80. XX w., na fali "pieriestrojki", Rosyjska Cerkiew Prawosławna zaczęła się odradzać. Kryzys lat 90. nie do końca to ułatwiał, ale udało się. Jednak do roli, jaką dzisiaj RCP odgrywa w systemie putinowskim, doszła w zasadzie od 2000.

  Więcej:
  - http://lamelka222.salon24.pl/358582,sojusz-tronu-z-oltarzem-i-oltarza-z-armia-cerkiew-w-nowej-rosji
  - http://lamelka222.salon24.pl/366118,wierni-cerkwi
  - http://lamelka222.salon24.pl/451372,nowe-pokolenie-cerkiewnej-dyplomacji-abp-hilarion
  AMELKA2222.03 20:59
  20313198
 • @SOWINIEC

  :)
  AMELKA2222.03 20:59
  20313198
 • @ZBIGWIE

  Nie wiem, czy nie miałeś na myśli materiału Soni Koszkiny "Cerkiewna rewolucja"
  http://society.lb.ua/religion/2014/02/28/257677_tserkovnaya_revolyutsiya.html

  Wskazuje ona na możliwe warianty:
  - UCP pod patronatem Moskwy
  - UCP pod patronatem Konstantynopola
  - UCP + patriarchat moskiewski tworzą scalony odrębny kościół (podobno - marenie b. prezydenta W. Juszczenki)
  AMELKA2222.03 21:14
  20313198
 • @AMELKA222

  Ależ Amelko, Twoje informacje są bardzop istotne i doskonale je przedstawiasz!
  Ja tylko przypadkowo coś na ten temat czasami przeczytam, gdy mi się napatoczy.

  Pozdrawiam!
  ZBIGWIE2.03 21:16
  1747771
 • @AMELKA222

  Dziękuję za dopełnienie i linki - pewnie to kiedyś czytałem. Ja mam z tyłu głowy uogólnienie, że termin "prawosławie" bierze się z podległości kościoła monarsze. Chyba dość trafne, konsekwencją są problemy z interpretacją przy zmianach granic.

  No i efekty komunizmu, czyli wyniszczenie kościoła oraz pozostawienie wśród hierarchów głównie (?) konfidentów, zostawią ślad przynajmniej na pokolenia. Szczególnie jeśli rządzi czekista.
  LAPACZ MUCH2.03 21:24
  2575
 • @LAPACZ MUCH

  Sądzę, że warto o tym wszystkim sobie poczytać i zobaczyć, jak Rosyjska Cerkiew Prawosławna działa, bo przecież w sierpniu 2012 polski episkopat podpisał z nią porozumienie ("pojednanie").

  Na przykładzie stanowiska Cyryla wobec agresji na Ukrainę można spokojnie przewidywać to, jak się zachowa RCP w przypadku kolejnych podbojów Rosji na terenach Słowiańszczyzny...

  Dobry artykuł A. Ściosa "POJEDNANIE Z CERKWIĄ PUTINA ":
  http://www.rodaknet.com/rp_scios_103.htm
  AMELKA2222.03 21:39
  20313198
 • @AMELKA - Metropolita Onufry z UCP PM zdaje sobie sprawę, że rosyjska agresja na Ukrainę

  spowoduje odpływ od moskiewskiego patriarchatu nie tylko wiernych, ale i popów i świątyń na UA.
  Kto będzie chciał u agresorów modlić się?

  Ciekawie o tym AAB - " Первый фактор – это позиция украинской церкви Московского патриархата. Это очень важная история, которая, на мой взгляд, не была учтена в том числе российским президентом. Сегодня (и на нашем сайте вы посмотрите) существует публичное, очень аккуратное обращение местоблюстителя украинской церкви Московского, подчеркиваю, патриархата Анофрия (мы пытаемся с ним сейчас связаться), который обращается к Патриарху Кириллу с целью не допустить кровопролития. Грубо говоря, не допустить вторжения. И Анофрий понимает, что он говорит, потому что в случае входа российских войск, столкновения с украинскими, скажем, войсками и возможными жертвами украинская церковь Московского патриархата, безусловно (и Анофрий это понимает) начнет терять влияние и приходов в пользу Киевского патриархата. То есть московская церковь, Московская патриархия начнет терять поддержку. А мы знаем, что это за души людей. Это очень...

  С.БУНТМАН: Священники могут переходить.

  А.ВЕНЕДИКТОВ: Священники, прихожане.

  С.БУНТМАН: Кстати, почитайте хороший блок Андрея Кураева именно по этому поводу сегодня у нас.

  А.ВЕНЕДИКТОВ: Это важная история, потому что мы знаем, с каким вниманием Путин относится к позиции Московской патриархии на Украине. И это удар по ее позиции, это надо понимать. Я уж не говорю о возможном там переходе не просто священников, а переходе целых приходов со святынями общехристианскими, общеправославными, которые есть. Есть такая проблема. Есть. И этот фактор возник сегодня ночью. Видимо, он был недоучтен в принятии политического решения. Это такой важный момент, и еще раз повторяю, очень аккуратное обращение публичное Анофрия к Кириллу. Есть, насколько я знаю, не публичное обращение, где просто его умоляют убедить Путина не вводить войска. Это раз. Это новый фактор."

  Można słuchać - http://echo.msk.ru/programs/beseda/1269592-echo/
  WITEK2.03 21:44
  41517761
 • @WITEK

  Czyli: Putin z całą świadomością uderzył w Ukraińską Cerkiew Prawosławną? Z całą świadomością skutków? Dobrze rozumiem?

  Ja go posądzałam o nieuwzględnienie akurat tego aspektu w jego spekulacjach - bo przecież UCP ma swoich wyznawców najwięcej na wschodnich i południowych terenach Ukrainy. A więc tam, gdzie Rosja chce nową Ukrainę okroić i zniszczyć jej władzę.
  I tak z UCP konkuruje tam coraz bardziej Ukraińska Cerkiew Grecko-Katolicka, więc teraz to będzie masakra...


  (tutaj więcej o УГКЦ: http://www.uaday.info/articles/3/view/1293
  AMELKA2222.03 22:05
  20313198
 • @WITEK

  A może - jeśli dane będzie Ukrainie kontynuować procesy wzmacniania własnej tożsamości narodowej - na Ukrainie powstanie jakaś struktura ekumeniczna, łącząca wszystkie tamtejsze wyznania prawosławne na bazie narodowej?
  Byłoby to w ogóle możliwe?
  Nie mówię, że dzisiaj, jutro... ale w dalszej przyszłości?
  Struktury organizacyjne kościoła mogłyby wzmocnić tendencje integracyjne narodu...
  AMELKA2222.03 22:19
  20313198
 • @AMELKA222 cerkiew jest autokefaliczna,

  doktrynalnie nie ma tam nikogo nad lokalnym archjerejem. Dlatego dla Ukrainy Moskwa nie musi być III Rzymem.
  DEDA2.03 22:25
  014811
 • @AMELKA222

  Wygląda na to, że kacapy poszły po rozum do głowy.

  A ten apel Pani zna:
  ,,"Apeluję do Pana jako gwaranta respektowania praworządności Wielkiego Kraju o niedopuszczenie do rozlewu krwi i do bratobójstwa narodów, które zanurzały się we wspólnej chrzcielnicy" - zwrócił się do Władimira Putina p.o. zwierzchnik ukraińskiej Cerkwi prawosławnej (Moskiewskiego Patriarchatu) metropolita czerniowiecki i bukowiński Onufry."
  pozdrawiam
  SHERLOCK HOLMES2.03 23:04
  3149
 • @DEDA

  Na Ukrainie są 2 cerkwie prawosławne: autokefaliczna (Patriarchat Kijowski - Filaret) i zależna od Moskwy - Onufry.
  Dramat, o którym tutaj mówimy, dotyczy UCP zależnej od Patriarchatu Moskiewskiego.

  Pozdrawiam
  AMELKA2222.03 23:19
  20313198
 • @SHERLOCK HOLMES

  Nie, nie widziałam tego tekstu.
  Dzięki!
  AMELKA2222.03 23:36
  20313198
 • @AMELKA222 -uzupełnienie do kom. S.H.:

  Metropolita Onufry podkreśla, że Ukraina zetknęła się z jednym z najpoważniejszych wyzwań w całej swej historii.

  „Po długotrwałym kryzysie politycznym i śmierci ludzi poważnym powodem do niepokoju stało się przyznanie Panu przez Radę Federacji (...) prawa do wykorzystania sił zbrojnych Rosji na terytorium Ukrainy” – pisze zwierzchnik ukraińskiego Kościoła prawosławnego. „Niewiele oddziela nas od przepaści, z której wyjście zajmie niejedno dziesięciolecie” – zaakcentował.

  Zaznaczając, że Cerkiew nie zajmuje stanowiska w kwestii walki politycznej, zwierzchnik rosyjskiej Cerkwi prawosławnej, patriarcha moskiewski i całej Rusi Cyryl zapewnił w niedzielę, że uczyni wszystko, co w jego mocy, aby przekonać rządzących, że nie wolno dopuścić do śmierci ludzi na Ukrainie.

  Zapewnienie to skierował do metropolity Onufrego, do duchowieństwa i wiernych ukraińskiego Kościoła prawosławnego. Napisał, że naród ukraiński powinien sam, bez wpływów zewnętrznych, określić swą przyszłość

  MM, PAP (za: Nasz Dziennik)
  PROPATRIAN2.03 23:38
  1181323
 • @PROPATRIAN

  Dziękuję!

  dam od razu link:
  http://www.naszdziennik.pl/swiat/69886,cerkiew-apeluje-do-putina.html
  AMELKA2222.03 23:52
  20313198
 • @AMELKA222

  Jaka zmiana, prawda? Jak to tam działa, niepojęte... To ich duży atut!
  PROPATRIAN2.03 23:58
  1181323
 • @PROPATRIAN

  Istny Blitzkrieg :)

  Weźmy jednak pod uwagę, że redakcja NDz wybrała tylko kilka zdań z oświadczenia Cyryla - media tak zawsze robią. Nie omawiają całości.

  Dokument cały jest tutaj:
  http://www.patriarchia.ru/db/text/3588256.html

  Serdecznie!
  AMELKA2223.03 00:37
  20313198
 • @Autor

  Nastepca Aleksieja II TW " Drozdow" Cyryl du.a nie ruszy bo cerkiew zawsze byla w Rosji podporą waaaadzy - KAZDEJ- nawet tej co ją mordowala !
  R.H.3.03 01:03
  03028
 • @R.H.

  I na dodatek poświęci jeszcze czołgi i karabiny, a żołnierzy ruszających na wojnę pobłogosławi...
  AMELKA2223.03 09:16
  20313198
 • @Autor ´´Jest zdradą główną wobec wszystkich członków kościoła prawosławnego na Ukrainie´´

  uwazam, ze jest zdrada wobec wszystkich swoich wyznawcow, nie tylko na tych Ukrainie, jest zdrada wobec wiary.
  TANNOD3.03 12:12
  01164
 • @TANNOD

  Oczywiście - pobłogosławienie wyprawy wojskowej (a więc zawsze potencjalnego zabijania) stoi w jawnej sprzeczności z przykazaniem większości religii świata "nie zabijaj" i nic tutaj nie pomogą wygibasy putinowsko-cyrylowe o "obronie interesów naszych braci zagrożonych na Ukrainie", co jest zwykłym kłamstwem.
  Pomijam kwestie "wojny obronnej" i wojny agresywnej, bo przecież to z tym drugim wariantem mamy tutaj do czynienia.

  Kiedy napisałam o zdradzie głównej wobec narodu ukraińskiego, miałam na myśli przede wszystkim stanowisko Patriarchatu Moskiewskiego, któremu podlega UCP. Bo to interesy narodu ukraińskiego są teraz zagrożone
  Dzisiaj UPC, jutro może być każda inna narodowa cerkiew podległa Moskwie a działająca w krajach graniczących z Rosją.


  O tym, że w rosyjskim kościele prawosławnym ścierają się obecnie bardzo różne stanowiska, pisze dzisiaj prof. Kłoczowski:
  http://ekai.pl/wydarzenia/temat_dnia/x75899/rosyjskie-prawoslawie-nie-ma-jednej-linii-wobec-ukrainy/
  AMELKA2223.03 16:33
  20313198
 • @AMELKA222

  http://www.fronda.pl/a/dariusz-loranty-dla-frondapl-rosyjskie-wojska-nie-wyjda-poza-krym,35069.html
  MOMOTORO3.03 21:23
  154980
 • @MOMOTORO

  "Strona którą próbowałeś wywołać nie istnieje."
  Na pewno?
  Czy ja coś klikam nie tak?
  AMELKA2223.03 22:12
  20313198
 • Janukowycz...

  Janukowycz - jako legalny prezydent Ukrainy (!) - zwrócił się osobiście (na piśmie) do Putina, by ten użył wojsk FR do stabilizacji sytuacji na Ukrainie.
  Źródło: szef Rosyjskiego Komitetu Bezpieczeństwa Witalij Czurkin.
  Data: 1.03.2014.

  http://ria.ru/politics/20140304/997988750.html

  (wytworzenie antydatowanego dokumentu-pretekstu dla wniosku Putina i Rady Federacji z dn. 1.03.?
  Po co to było Putinowi? Nikt go przecież nie pyta o "papiery"... - to jedno.
  Ale jak mógł to zrobić Ukraińcom obecny trup polityczny W. Janukowycz? Był prezydentem ICH państwa...)
  AMELKA2223.03 22:38
  20313198
 • @TANNOD

  Jak fatalnie wygląda stanowisko Patriarchatu Moskiewskiego - widać chociażby w kontekście głosowania 25 członków Rady d/s Praw Człowieka przy Prezydencie FR, którzy zdecydowanie sprzeciwili się wprowadzeniu wojsk rosyjskich na Ukrainę.

  http://ria.ru/politics/20140303/997802779.html

  Jakie więc w ogóle wyobrażenie o Człowieku, w sensie personalistycznym, filozoficznym itd. ma Cyryl ?
  AMELKA2223.03 22:55
  20313198
 • @AMELKA222

  errata:
  Czurkin - przedstawicielem FR w ONZ
  AMELKA2223.03 23:03
  20313198
 • Krym i zaplecze...

  Plany są prawdopodobnie takie: po ostatecznym przejęciu Krymu przez Rosję, obwody: Cherson, Odessa i Mikołajów - a więc te, które stanowią bezpośrednie lądowe zaplecze półwyspu krymskiego i zapewniają Ukrainie bezpośredni dostęp do Morza Czarnego - zatwierdzą swoje wejście do Autonomicznej Republiki Krymu drogą referendum 30 marca (lub w inny sposób).
  Wynikałoby z tego, że postulowane przez Krym poszerzenie zakresu autonomii obejmować ma prawo poszerzania swojego terytorium i/lub federalizowania się z innymi samodzielnymi podmiotami politycznymi.
  Dzisiaj "odpowiednie" ekipy z tych ośrodków zgłosiły taki wniosek do parlamentu i rządu krymskiego.
  http://ria.ru/world/20140303/997979583.html

  Jeśli tak, to teraz, po Krymie, w regionach Odessy, Mikołajewa i Chersonu koncentrować się będzie aktywność wojskowa, polityczna i propagandowa Moskwy.

  Oznaczałoby to w planie minimum zamknięcie morskich wybrzeży Ukrainy do akwenu Morza Azowskiego - Zaporoże i Donieck, a w czarnomorskim planie maksimum Rosji - zajęcie również tych dwóch obwodów.

  To pewnie i tak tylko na początek...
  AMELKA2223.03 23:24
  20313198
 • @AMELKA222

  Przepraszam za OT: pamiętasz może moją niedawną notkę z apelem do Ukraińców o odsunięcie z ich Związku posła Sycza? Przed chwilą przeczytałem:
  http://wiadomosci.onet.pl/kraj/w-sejmie-sypia-sie-grupy-polska-rosja/3dgvd
  Sycz jest Przewodniczącym sejmowej Grupy... Polsko-Rosyjskiej!
  A w grupie senackiej (bo dwie były) - a jakże: JF Libicki.

  Tak tylko donoszę, dobrej nocy!
  PROPATRIAN00:11
  1181323
 • @PROPATRIAN

  Tak, pamiętam. Okazało się, że nie odczytałam Twoich intencji :)

  Nie wiem, jak wygląda sytuacja wewnątrz Związku Ukraińców w Polsce: na ich stronie nie ma żadnej reakcji na poczynania Rosji od 1.03.
  Nie ma też żadnego stanowiska po 21. lutego, kiedy Majdan odrzucił porozumienie z Janukowyczem...

  Sam M. Sycz - jeśli jest zwolennikiem Janukowycza - nie musiał mieć żadnych dylematów moralnych i politycznych współpracując z Rosjanami.
  Jako Ukrainiec powinien jednak odpowiednio zareagować najpóźniej 1.03.
  Teraz uprzejmie rozważa, czy nie zrezygnować z przewodniczenia tej sejmowej komisji polsko-rosyjskiej, co jest chyba tylko wynikiem nacisku ogólnego klimatu, który nagle - z dnia na dzień - zapanował wśród polskiej klasy politycznej.
  Nagle Putin stał się dla nich "be"!
  A wielu z nich jest po prostu zwykłą agenturą rosyjską, ale dzisiaj się "dostrajają" albo dostali nowego SMS-a...

  Co do ZUwP
  Wszystkie zrzeszenia mniejszościowe w Polsce po 1956 r. były kontrolowane przez esbecję - mogli działać, ale w określonych warunkach i na określonych zasadach. Po 1989 trochę się to zmieniło, ale nie zmieniły się zasady infiltracji tych środowisk przez służby . A jakie mamy służby - dobrze wiemy.

  Więc z tego punktu widzenia, ważne jest to, że ZUwP nie daje żadnego swojego stanowiska: ani 21.02. ani teraz po 1.03.
  Obawiam się, że jeśli dotąd nie mamy materiału z wywiadem z szefem ZUwP, to już go nie będzie.


  No i popatrz, co się porobiło :) - to już uwaga ogólniejsza :)
  Nagle trzeba się dobrze nagłówkować by nie ujawnić swoich sympatii i powiązań z Rosją...
  Bo cała sieć nagle od 1.03. stała się jasno-jawna, mamy ją na talerzu...
  AMELKA22201:37
  20313198
 • CCCP-bis...

  Zastępca szefa Dumy, A. Żukow, zapowiedział wniesienie przez rząd do parlamentu projektu uchwały o uproszczonym trybie nadawania paszportów rosyjskich wszystkim - znającym język rosyjski/używającym j. ros. - członkom rodzin obywateli FR zamieszkującym tereny b. CCCP .
  Komisje mają sprawdzać stopień znajomości języka i oceniać możliwość nadania paszportu.
  Żukow stwierdził, że dotyczy to nie tylko Ukraińców i nie tylko etnicznych Rosjan:

  "«Мы не вправе отказать людям, которые просят российское гражданство, ведь мы не знаем, как будут дальше развиваться события», — заявил Жуков. В то же время он подчеркнул, что получение гражданства станет проще не только для жителей Украины и не только для этнических русских."
  http://lenta.ru/news/2014/03/04/citizenship/#

  Co na to kraje nadbałtyckie i Azji Środkowej?
  AMELKA22202:23
  20313198
 • .

  Jak rozumieć określenie "не только для этнических русских." [nie tylko dla etnicznych Rosjan] ?
  AMELKA22202:35
  20313198
 • @AMELKA222

  U mnie działa:)
  MOMOTORO08:22
  154980
 • Janukowycz...


  12:31
  Informacje o śmierci Janukowycza nie zostały potwierdzone

  Żadna z placówek medycznych w Rostowie nad Donem nie potwierdziła informacji o tym, że Wiktor Janukowycz zmarł wskutek zawału – podają ukraińskie media.

  Wcześniej w nocy aktywista EuroMajdanu, obrońca praw człowieka Michaił Lebied poinformował na Facebooku o śmierci Janukowycza. „Janukowycz nie żyje. Przed chwilą powiedział mnie o tym przez telefon przyjaciel z rostowskiego centrum kardiologicznego. Janyk został tam przewieziony około 11 w nocy 3 marca z zawałem, a godzinę później zmarł” – napisał Lebied.

  http://polish.ruvr.ru/news/2014_03_04/Informacje-o-smierci-Janukowycza-nie-zostaly-potwierdzone-4044/
  AMELKA22211:06
  20313198
 • .

  Jeśli ok. 23:00 Janukowycz rzeczywiście zmarł, to nie dziwi wyciągnięcie rzekomych dokumentów z rzekomo jego wnioskiem o wprowadzenie wojsk rosyjskich na Ukrainę późno w nocy. Pierwsze informacje pojawiły się po północy 3/4.03.2014.

  Mistyfikacja czekistów szyta bardzo grubymi nićmi?
  AMELKA22211:52
  20313198
 • @AMELKA222 01:37

  c.d.: kto jest ambasadorem RP w Kijowie? Henryk Litwin!!! (b. amb. -w kwietniu 2010 - na Białorusi, potem wiceminister! SZ): nasz najlepszy specjalista (i szef salonowego specjalisty - temu, może zauważyłaś, poświęciłem co nieco czasu) od "spraw wschodnio-trudnych"!
  PROPATRIAN13:09
  1181323
 • @PROPATRIAN

  :)

  więc zalinkuję dla mniej zorientowanych :)

  http://noweczasy.salon24.pl/571569,do-prezydenta-z-budy-ruskiej

  (czasami, jak już nie mogę zdzierżyć tych jego propagandowych wygłupów, odezwę się u niego na blogu, ale bez większych szans na odpowiedź)
  AMELKA22214:47
  20313198
 • @AMELKA222

  To ja jeszcze dodam:
  http://lubczasopismo.salon24.pl/sluzby.wywiad/post/570177,lapmy-szpiegow-amerykańskich

  - a "wzięło się" to wszystko (bo nie czytuję gościa) z tego, że onegdaj się żachnął na mnie i dał wyraz na PW: elyte obraziłem. Mam niezłe dossier (jak wiesz, jestem dobry w przeszukiwaniu internetu), ale daję sobie spokój z takimi obserwując, jak Janke ich promuje (po moich notkach): na układy nie ma rady, a i ważniejszy cel mi przyświetla...

  Serdecznie Cię pozdrawiam!
  PROPATRIAN16:52
  1181323
 • @PROPATRIAN

  :)))
  AMELKA22217:53
  20313198
 • Obawy o kościół prawosławny na Ukrainie...

  "Prof. A. Zubow ostrzega przed imperialną polityką swej ojczyzny"

  "(...) zagarnięcie rozdzieranego od wewnątrz Krymu spowoduje całkowitą utratę narodu Ukrainy, który nigdy nie wybaczy Rosjanom tej zdrady – ostrzegł profesor. Dla potwierdzenia swych przewidywań przytoczył przykład bliskich sobie jeszcze do niedawna Serbów i Chorwatów, których dzisiaj wszystko dzieli i są do siebie nastawieni wrogo jak mało kto. „Zachłanność na bratnią ziemię zrobiła z braci wrogów” – przypomniał. Dodał, że oznaczać to będzie również nieuchronnie ostateczny rozpad Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego.

  Ale jeszcze gorszą klęską może być przyłączenie Krymu do Rosji, bo nazajutrz podobne prośby zgłoszą rosyjskojęzyczne obwody Kazachstanu, Południowa Osetia i Abchazja, Północna Kirgizja – przestrzegł historyk.

  „Musimy oprzytomnieć i zatrzymać się. Nasi politycy wciągają nasz naród w straszną, przerażającą awanturę. Doświadczenie historyczne pokazuje, że nic tak nie będzie. Nie powinniśmy zachowywać się tak, jak w swoim czasie Niemcy w odpowiedzi na obiecanki Goebbelsa i Hitlera. W imię pokoju w naszym kraju i rzeczywistego jego odrodzenia, w imię pokoju i prawdziwej przyjaźni n obszarze historycznej Rosji, podzielonej obecnie na wiele państw, powiedzmy «nie» tej szaleńczej i, co najważniejsze, całkowicie niepotrzebnej agresji” – wezwał prof. Zubow."

  Całość:
  http://ekai.pl/wydarzenia/swiat/x75912/prof-a-zubow-ostrzega-przed-imperialna-polityka-swej-ojczyzny/


  Tekst prof. Zubowa, czytany pod nieco innym kątem, pokazuje jeden ważny problem: wskazuje na pewne nowe elementy kształtujące tożsamość narodową dzisiejszych Ukraińców.

  Są to:
  - totalna konfrontacja z wrogą niepodległej Ukrainie Rosją
  - konfrontacja dużej części prawosławia (tej związanej organizacyjnie z Patriarchatem Moskiewskim) ze zdradą narodu ukraińskiego przez Patriarchat
  - wymuszenie konieczności opowiedzenia się za Ukrainą lub Rosją przez ludność dotąd indyferentną narodowo lub państwowo
  - stworzenie perspektywy konieczności opowiedzenia się przez społeczności lokalne (np. Krymczanie, Tatarzy krymscy) za politycznymi (państwowymi) związkami ich "małych ojczyzn" z Ukrainą lub Rosją

  Do tego dochodzą - biegnące w poprzek wszystkich innych podziałów - nowe aspiracje cywilizacyjne młodszych grup pokoleniowych, odcinających się od dziedzictwa modelu sowieckiego i szukających nowych rozwiązań systemowych i kulturowych.

  Prawdopodobnie wszystkie te czynniki (a więc zebrane w efekcie ich działania doświadczenia) będą działać łącznie na kształtowanie się świadomości Ukraińców w najbliższych latach.
  Spodziewać się więc można,
  - że jedne elementy dotychczasowych tradycji i mitów (narodowych, grupowych, regionalnych) będą silniej eksponowane (np. tradycje walki z rosyjskim państwem komunistycznym i z ich wojskami, albo tradycja autokefalii w kościele prawosławnym),
  - inne zaś ulegną wyciszeniu - osłabieniu lub zanikowi ulegnie pamięć emocjonalna związana z różnymi wydarzeniami, dla których nie będzie ciągłości w nowym czasie...
  AMELKA22220:50
  20313198

wtorek, 18 lutego 2014

Spotkania z Ukrainą: O historii...